Kyselyjen tulokset

Patina ry:n hallitus pyrkii olemaan mahdollisimman avoin jäsenistön antaman palautteen ja esitettyjen toiveiden kanssa. Siksi tästä lähtien kyselyjen yhteenvedot julkaistaan nettisivuille jäsenistön nähtäväksi.