Hallitus 2023

Kaikkien hallituksenjäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi. Paitsi urheiluvastaavan: roope.e.repo@tuni.fi.
Koko hallituksen yhteinen sähköpostiosoite on patina-hallitus@tuni.fi.
Patinan yleinen sähköpostilista on patina@lists.tuni.fi.

Toimihenkilöistä ja hauista löytyy tietoa sivun lopusta!

Puheenjohtaja: Mikko Oosi

Puheenjohtajan pääasiallinen tehtävä on hallituksen työn koordinointi, sen tarkkailu ja hallinnointi. Esimerkiksi kokousten järjestäminen sekä muiden työn tukeminen ovat avainasemassa. Lisäksi tärkeää on yhteydenpito ylioppilaskuntaan, tiedekuntaan, ainejärjestöihin sekä yksikköön. Myös toimintakertomuksen ja -avustuksen kokoaminen kuuluu puheenjohtajan tehtäviin. Hän edustaa Patinaa erilaisissa tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja & koulutuspoliittinen vastaava:
Mirja Paajanen

Varapuheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa ja tarvittaessa toimii sijaisena tai Patinan edustajana kokouksissa ja tilaisuuksissa. Koulutuspoliittinen vastaava tekee aktiivista edunvalvontaa ylioppilaskunnan ja tiedekunnan kanssa. Yhteistyö on myös vahvaa historian henkilökunnan kanssa. Lisäksi informoi niin hallitusta kuin jäsenistöä koulutukseen liittyvissä asioissa, kuten henkilökunnan muutoksista.

Rahastonhoitaja: Oona montonen

Rahastonhoitaja toimii Patinan taloudenhoitajana. Näin ollen hän huolehtii rahansiirroista ja rahavirroista, laskutuksesta ja yleisesti Patinan tilin sekä talouden hoitamisesta. Rahastonhoitaja informoi hallitusta talouden kunnosta. Hän laatii myös toimikauden lopussa tilinpäätöksen ja talousarvion. Pestissä tehdään laajaa yhteistyötä eri hallituslaisten kanssa.

Sihteeri: Juuso Ojanperä

Sihteeri auttaa kokouksien järjestämisessä laatimalla ja lähettämällä kokouskutsut eteenpäin. Hänen tehtäviinsä kuuluu tiedottaa hallituksen päätöksistä, joten vastaava laatii kokouksista pöytäkirjat ja jakaa ne jäsenistölle viikon sisällä kokouksesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakirjojen asianmukainen arkistoiminen, yhdistyksen TuniGroupsin ja jäsenrekisterin ylläpito.

Tiedotusvastaava: Heli Herrala

Tiedotusvastaavan kuuluu informoida jäsenistöä ja tuottaa monipuolista sisältöä erilaisilla Patina ry:n alustoilla. Erityisesti sosiaalisen median tilit sekä eri viestintäkanavat ovat vahva osa viestintää. Näiden ja nettisivujen ylläpito, kehitystyö ja valvominen ovat osa vastaavan tehtäviä. Lisäksi tärkeää on Patinan sähköpostilistojen hallinnointi ja sinne saapuvien viestien eteenpäin välittäminen.

Tapahtumavastaavat eli tapikset:
Onerva Raappana & Aurora Välimäki

Tapisten tehtäviin kuuluu monipuolisten tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Lisäksi poikkitieteellisten tapahtumien organisoiminen ja kaikkien tapahtumien budjetointi kuuluu tämän kaksikon tehtäviin. Myös Vapun järjestäminen on pääasiallisesti tapisten vastuulla. Pestiin kuuluu verkostoituminen eri toimijoiden kanssa sekä monipuolinen yhteistyö hallituslaisten kanssa.

Kulttuurivastaava: Jaakko Leinonen

Vastaavan tehtäviin kuuluu monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa museo- ja teatterivierailut sekä perinteinen Tommy Tabermann -runonlausuntailta. Myös järjestettävien tapahtumien budjetointi kuuluu tehtäviin. Monipuolista yhteistyötä ja verkostoitumista suuntautuu niin eri kulttuuritoimijoiden kuin myös eri hallituslaisten suuntaan.

Urheiluvastaava: Roope Repo

Tehtävänä osallistua ja tiedottaa niin Patinan omista, poikkitieteellisistä kuin myös valtakunnallisista opiskelijoiden liikuntatapahtumista. Urheiluvastaava myös järjestää itse urheilutapahtumia, kuten VIP-pesis. Hän myös ylläpitää urheiluvuoroja. Lisäksi vastaava pyrkii mahdollistamaan jäsenistön osallistumisen poikkitieteellisiin sarjoihin, kuten MM-kyykkään.

Tuutorivastaava: Siiri Taalikka

Vastaavan päätehtävä on organisoida Patinan tuutorointi. Vastuulla on siis orientaatioviikon ja fuksisyksyn järjestäminen. Syyslukukauden päättyessä kerätään palaute tuutoroinnista. Ennen syksyä, tehtäviin kuuluu tuutorikoulutukseen osallistuminen sekä tuutorihaun ja -valinnan tekeminen yhteistyössä hallituksen kanssa. Myös Fuksin ABC -lehden kokoaminen kuuluu tehtäviin.

KV-vastaava: Venla Nenola

Tehtäviin kuuluu kansainvälisyydestä, ulkomailla opiskelusta ja vaihto-ohjelmista tiedottaminen. Järjestää vaihtoinfon ja tärkeää on aktivoida ulkomaalaiset opiskelijat eli vaihtarit mukaan Patinan toimintaan. Vastaava organisoi näin ollen kansainvälisen tuutoroinnin, rekrytoi muut KV-tuutorit ja järjestää monipuolisia tapahtumia vaihto-opiskelijoille.

Työelämävastaava:

Vastaava pitää yhteyttä Speciaan ja muihin ammattijärjestöihin. Hän järjestää työelämävierailuja ja erilaisia työelämään liittyviä tapahtumia, kuten paneeleja, infoja ja kursseja. Lisäksi vastaava kehittää ja ylläpitää Patinan työelämäkanavia, kuten LinkedIn profiilia. Vastaava huolehtii yhdistyksen alumnitoiminnasta pitämällä jo työelämässä oleviin opiskelijoihin yhteyttä ja järjestää alumnitapahtumia. Tähän myös olennaisena kuuluu yhdistyksen alumnilistan ylläpito.

Yritysyhteistyö- ja varainkeruuvastaava:
Jasper Poskiparta

Vastaava kilpailuttaa yhdistyksen hankinnat ja hankkii yhdistykselle sponsoreita. Hän pyrkii luomaan jo olemassa olevien sponsoreiden lisäksi myös uusia kontakteja yrityksiin ja muille sektoreille. Tärkeä tehtävä on haalareiden hankinta. Vastaavaa valvoo ja kehittää muita varainkeruun osa-aloja, kuten varainkeruu- ja haalarimerkkitoimikuntaa. Lisäksi vastaava koostaa fuksipaketin ja toteuttaa eri oheistuotteiden, kuten collegepaitojen myynnin pääasiassa nettisivujen ja tapahtumien kautta.

Sosiaalipoliittinen- & ympäristövastaava:
Kia Kotilainen

Toimii yhteyshenkilönä häirintään ja kiusaamiseen liittyvissä tapauksissa. Tarkastelee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassa. Järjestää vuosittaisen jäsenkyselyn ja palautetilaisuuden. Tärkeää on myös tiedottaa sosiaalipoliittisista palveluista, niiden muutoksista ja tapahtumista. Ympäristövastaava valvoo ympäristöarvojen ja kierrätyksen toteutumista toiminnassa ja hankinnoissa. Vastaa yhdistyksen hyväntekeväisyyskamppanijoista.

Historian Lehden päätoimittaja ja HOL-vastaava:
Elsi Kummu

Toimittaa Hileen vähintään 2 kertaa vuodessa, arkistoi sekä välittää lehdet eteenpäin. Päätoimittaja informoi erilaisista kirjoitusmahdollisuuksista ja pitää yhteyttä tiedelehti Hybrikseen. HOL-vastaava edustaa Patinaa HOL:n hallituksessa, kehittää sen toimintaa ja pitää yhteyttä muiden kaupunkien vastaaviin. Lisäksi HOL-seminaariin osallistuminen ja HOL-asioiden tiedottaminen kuuluvat tehtäviin.

Ps. Hileitä löydät julkaisut-osasta!

Toimihenkilöistä:

Lisäksi Patinassa on lukuisia toimihenkilöitä eli ”toimareita”, jotka auttavat Patinan toiminnan onnistumisessa. Lista löytyy alapuolelta.

Useampiin yksittäisiin toimihenkilöpesteihin ja toimikuntiin voi halutessaan päästä kesken hallituskaudenkin mukaan ja toisiin on erilliset haut. Näistä ilmoitetaan niiden alkaessa!
Jos toimintaan liittyminen kiinnostaa tai sinulla on kysymyksiä liittyen aiheeseen, tule kokoukseen paikan päälle tai laita hallituslaiselle sähköpostia.

Toimarit ja toimikunnat 2023

  • Emeritus PJ: Anni Aaltonen
  • HOL-varavastaava: Riina Korteneva
  • Ekskursiotoimari: – (Voi hakea kauden aikana)
  • Graafikko: Kia Kotilainen, Elsi Kummu, Jaakko Leinonen ja Ilona Vanhanen
  • Alkoholiton tapahtumatoimari: Mirja Paajanen
  • HILE toimari/taittaja: – (Voi hakea kauden aikana)
  • Urheilutoimihenkilö: – (Voi hakea kauden aikana)
  • Tapahtumatoimarit: Anni Aaltonen, Leevi Backman, Lassi Laasasenaho, Mikko Oosi ja Tanja Holopainen.
  • Nettisivu- ja sometoimikunta: Taru Lahtinen, Ilona Vanhanen, Heli Herrala ja Anni Aaltonen
  • Varainkeruu- & haalarimerkkitoimikunta: Waltteri Nummelin

Tuutorit vuodelle 2023: Leevi Backman, Sirkku Rouvinen, Luukas Saine, Maija Seppänen, Matti Tuominen, Jenna Valkama ja Hanna Voutilainen.

Onnittelut valituille!