Hallitus 2022

Kaikkien hallituksenjäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi.
Koko hallituksen yhteinen sähköpostiosoite on patina-hallitus@tuni.fi.
Patinan yleinen sähköpostilista on patina@lists.tuni.fi.

Toimihenkilöistä ja hauista löytyy tietoa sivun lopusta!

Puheenjohtaja: Anni Aaltonen

Puheenjohtajan pääasiallinen tehtävä on hallituksen työn koordinointi, sen tarkkailu ja hallinnointi. Esimerkiksi kokousten järjestäminen sekä muiden työn tukeminen ovat avainasemassa. Lisäksi tärkeää on yhteydenpito ylioppilaskuntaan, tiedekuntaan, ainejärjestöihin sekä yksikköön. Myös toimintakertomuksen ja -avustuksen kokoaminen kuuluu puheenjohtajan tehtäviin. Hän edustaa Patinaa erilaisissa tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja & koulutuspoliittinen vastaava:
Rony Sakkara

Varapuheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa ja tarvittaessa toimii sijaisena tai Patinan edustajana kokouksissa ja tilaisuuksissa. Koulutuspoliittinen vastaava tekee aktiivista edunvalvontaa ylioppilaskunnan ja tiedekunnan kanssa. Yhteistyö on myös vahvaa historian henkilökunnan kanssa. Lisäksi informoi niin hallitusta kuin jäsenistöä koulutukseen liittyvissä asioissa, kuten henkilökunnan muutoksista.

Rahastonhoitaja: Matias Gaetz

Rahastonhoitaja toimii Patinan taloudenhoitajana. Näin ollen hän huolehtii rahansiirroista ja rahavirroista, laskutuksesta ja yleisesti Patinan tilin sekä talouden hoitamisesta. Rahastonhoitaja informoi hallitusta talouden kunnosta. Hän laatii myös toimikauden lopussa tilinpäätöksen ja talousarvion. Pestissä tehdään laajaa yhteistyötä eri hallituslaisten kanssa.

Sihteeri: Ilona Vanhanen

Sihteeri auttaa kokouksien järjestämisessä laatimalla ja lähettämällä kokouskutsut eteenpäin. Hänen tehtäviinsä kuuluu tiedottaa hallituksen päätöksistä, joten vastaava laatii kokouksista pöytäkirjat ja jakaa ne jäsenistölle viikon sisällä kokouksesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakirjojen asianmukainen arkistoiminen, yhdistyksen TuniGroupsin ja jäsenrekisterin ylläpito.

Tiedotusvastaava: Bella Härmä

Tiedotusvastaavan kuuluu informoida jäsenistöä ja tuottaa monipuolista sisältöä erilaisilla Patina ry:n alustoilla. Erityisesti sosiaalisen median tilit sekä eri viestintäkanavat ovat vahva osa viestintää. Näiden ja nettisivujen ylläpito, kehitystyö ja valvominen ovat osa vastaavan tehtäviä. Lisäksi tärkeää on Patinan sähköpostilistojen hallinnointi ja sinne saapuvien viestien eteenpäin välittäminen.

Tapahtumavastaavat eli tapikset:
Mikko Oosi, Mikko Majaneva (kevät 2022) ja Oona Montonen (15.9.2022->)

Tapisten tehtäviin kuuluu monipuolisten tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Lisäksi poikkitieteellisten tapahtumien organisoiminen ja kaikkien tapahtumien budjetointi kuuluu tämän kaksikon tehtäviin. Myös Vapun järjestäminen on pääasiallisesti tapisten vastuulla. Pestiin kuuluu verkostoituminen eri toimijoiden kanssa sekä monipuolinen yhteistyö hallituslaisten kanssa.

Kulttuurivastaava: Suvi Lehtonen

Vastaavan tehtäviin kuuluu monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa museo- ja teatterivierailut sekä perinteinen Tommy Tabermann -runonlausuntailta. Myös järjestettävien tapahtumien budjetointi kuuluu tehtäviin. Monipuolista yhteistyötä ja verkostoitumista suuntautuu niin eri kulttuuritoimijoiden kuin myös eri hallituslaisten suuntaan.

Urheiluvastaava: Roope Repo

Tehtävänä osallistua ja tiedottaa niin Patinan omista, poikkitieteellisistä kuin myös valtakunnallisista opiskelijoiden liikuntatapahtumista. Urheiluvastaava myös järjestää itse urheilutapahtumia, kuten VIP-pesis. Hän myös ylläpitää urheiluvuoroja. Lisäksi vastaava pyrkii mahdollistamaan jäsenistön osallistumisen poikkitieteellisiin sarjoihin, kuten MM-kyykkään.

Tuutorivastaava: Heli Herrala

Vastaavan päätehtävä on organisoida Patinan tuutorointi. Vastuulla on siis orientaatioviikon ja fuksisyksyn järjestäminen. Syyslukukauden päättyessä kerätään palaute tuutoroinnista. Ennen syksyä, tehtäviin kuuluu tuutorikoulutukseen osallistuminen sekä tuutorihaun ja -valinnan tekeminen yhteistyössä hallituksen kanssa. Myös Fuksin ABC -lehden kokoaminen kuuluu tehtäviin.

KV-vastaava: Venla Nenola

Tehtäviin kuuluu kansainvälisyydestä, ulkomailla opiskelusta ja vaihto-ohjelmista tiedottaminen. Järjestää vaihtoinfon ja tärkeää on aktivoida ulkomaalaiset opiskelijat eli vaihtarit mukaan Patinan toimintaan. Vastaava organisoi näin ollen kansainvälisen tuutoroinnin, rekrytoi muut KV-tuutorit ja järjestää monipuolisia tapahtumia vaihto-opiskelijoille.

Yritysyhteistyö- ja työelämävastaava:
Peppi Pylkkänen

Vastaava pitää yhteyttä Speciaan ja muihin ammattijärjestöihin. Hän huolehtii yhdistyksen alumnitoiminnasta pitämällä jo työelämässä oleviin opiskelijoihin yhteyttä. Samalla hän luo kontakteja yrityksiin ja muille työelämän sektoreille. Järjestää työelämävierailuja ja erilaisia työelämään liittyviä tapahtumia. Vastaava pyrkii myös saamaan yhdistykselle sponsoreita yhteistyössä varainkeruuvastaavan kanssa.

Varainkeruuvastaava: Tanja Holopainen

Vastaava kilpailuttaa yhdistyksen hankinnat ja hankkii yhdistykselle sponsoreita yhteistyössä yritysyhteistyövastaavan kanssa. Tärkeä tehtävä on haalareiden hankinta. Vastaavaa valvoo ja kehittää muita varainkeruun osa-aloja, kuten haalarimerkkitoimintaa. Lisäksi vastaava toteuttaa eri oheistuotteiden, kuten collegepaitojen myynnin pääasiassa nettisivujen ja tapahtumien kautta.

Sosiaalipoliittinen- & ympäristövastaava:
Hanna Voutilainen

Toimii yhteyshenkilönä häirintään ja kiusaamiseen liittyvissä tapauksissa. Tarkastelee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassa. Järjestää vuosittaisen jäsenkyselyn ja palautetilaisuuden. Tärkeää on myös tiedottaa sosiaalipoliittisista palveluista, niiden muutoksista ja tapahtumista. Ympäristövastaava valvoo ympäristöarvojen ja kierrätyksen toteutumista toiminnassa ja hankinnoissa. Vastaa yhdistyksen hyväntekeväisyyskamppanijoista.

Historian Lehden päätoimittaja ja HOL-vastaava:
Jaakko Leinonen

Toimittaa Hileen vähintään 2 kertaa vuodessa, arkistoi sekä välittää lehdet eteenpäin. Päätoimittaja informoi erilaisista kirjoitusmahdollisuuksista ja pitää yhteyttä tiedelehti Hybrikseen. HOL-vastaava edustaa Patinaa HOL:n hallituksessa, kehittää sen toimintaa ja pitää yhteyttä muiden kaupunkien vastaaviin. Lisäksi HOL-seminaariin osallistuminen ja HOL-asioiden tiedottaminen kuuluvat tehtäviin.

Ps. Hileitä löydät julkaisut-osasta!

Toimihenkilöistä:

Lisäksi Patinassa on lukuisia toimihenkilöitä eli ”toimareita”, jotka auttavat Patinan toiminnan onnistumisessa. Lista löytyy alapuolelta.

Joihinkin toimaripesteihin voi halutessaan päästä kesken hallituskaudenkin mukaan ja toisiin on erilliset haut. Näistä ilmoitetaan niiden alkaessa!
Jos toimintaan liittyminen kiinnostaa tai sinulla on kysymyksiä liittyen aiheeseen, tule kokoukseen paikan päälle tai laita hallituslaiselle sähköpostia.

Toimarit ja toimikunnat 2022

  • Emeritus PJ: Taru Lahtinen
  • HOL-varavastaava: Hanna Voutilainen
  • Ekskursiotoimari: Anni Aaltonen
  • Graafikko: Ilona Vanhanen (Voi hakea kauden aikana)
  • Alkoholiton & susipelitoimari: Henri Tuohimaa
  • HILE toimari/taittaja: Jaakko Suomalainen
  • Urheilutoimihenkilö: Lassi Varis
  • Tapahtumatoimarit: Mirja Paajanen, Salla Kangas, Tanja Holopainen ja Veera Kimonen. Valittu syksyllä 2022: Taru Lahtinen ja Onerva Raappana.
  • Nettisivu- ja sometoimikunta: Taru Lahtinen, Ilona Vanhanen (IG-toimari), Heli Herrala (IG-toimari), Tanja Holopainen ja Anni Aaltonen
  • Varainkeruu- & haalarimerkkitoimikunta: Mikko Majaneva (Voi hakea kauden aikana)

Tuutorit vuodelle 2022 on valittu hallituksen kokouksessa 21.2.2022: Nico Pasto, Valtteri Karjalainen, Maria Ossa, Sami Lehtinen, Riina Korteneva, Siiri Taalikka ja Leevi Backman.

Onnittelut valituille!