Hallitus 2020

Kaikkien hallituksenjäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi.

Puheenjohtaja: Jenna Kajander

Tehtäviä hallituksen työn koordinointi ja hallinnointi muun muassa esityslistan tekemisen ja kokousten järjestämisen muodossa. Lisäksi yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan, tiedekuntaan, ainejärjestöihin sekä yksikköön. Myös toimintakertomuksen koostaminen ja Patinan Google Drive-arkiston ylläpito kuuluvat puheenjohtajan tehtäviin.

Varapuheenjohtaja: Juho Aarikka

Varapuheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa ja tarvittaessa toimii sijaisena tai Patinan edustajana esimerkiksi kokouksissa. Koulutuspoliittinen vastaava tekee aktiivista edunvalvontaa ylioppilaskunnan ja tiedekunnan kanssa. Lisäksi informoi niin hallitusta kuin jäsenistöä koulutukseen liittyvissä asioissa, kuten muutoksista henkilökunnassa.

Rahastonhoitaja: Jesse Mäkitalo

Rahastonhoitaja toimii Patinan taloudenhoitajana. Näin ollen hän huolehtii rahansiirroista ja rahavirroista, laskutuksesta ja yleisesti Patinan tilin sekä talouden hoitamisesta. Rahastonhoitaja informoi hallitusta talouden kunnosta. Hän laatii myös tilinpäätöksen ja talousarvion.

Sihteeri & tiedotusvastaava: Tapio Aropaltio

Laatii pöytäkirjat kokouksista ja jakaa ne jäsenistölle viikon sisällä kokouksesta. Muutenkin, sihteerin kuuluu tiedottaa hallituksen päätöksistä jäsenistölle. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakirjojen arkistointi, yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito ja muiden tärkeiden tiedotteiden jakaminen.

Kulttuurivastaava: Hanna Voutilainen

Vastaavan tehtäviin kuuluu monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen yhdessä toimihenkilön ja tapahtumavastaavien kanssa. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa museo- ja teatterivierailut sekä perinteinen Tommy Tabermann -runonlausuntailta. Myös järjestettävien tapahtumien budjetointi kuuluu tehtäviin.

Tapahtumavastaavat: Anni Aaltonen & Tanja Holopainen

Vastaavien tehtäviin kuuluu monipuolisten tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen yhdessä toimihenkilöiden ja kulttuurivastaavan kanssa. Lisäksi poikkitieteellisten tapahtumien organisoiminen ja kaikkien tapahtumien budjetointi kuuluvat vastaavien tehtäviin.

Urheiluvastaava: Lassi Varis

Tehtävänä osallistua ja tiedottaa valtakunnallisista opiskelijoiden liikuntatapahtumista ja pyrkiä mahdollistamaan jäsenistön osallistuminen poikkitieteellisiin sarjoihin. Lisäksi vastaava tiedottaa ja järjestää urheilutapahtumia, kuten VIP-pesis ja ylläpitää viikoittaisia urheiluvuoroja.

Sosiaalipoliittinen- & ympäristövastaava: Taru Lahtinen

Toimii Patinan yhteyshenkilönä häirintään ja kiusaamiseen liittyvissä tapauksissa. Tarkastelee tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassa. Järjestää vuosittaisen jäsenkyselyn ja palautetilaisuuden jäsenistölle sekä tiedottaa sosiaalipoliittisista palveluista ja tapahtumista. Ympäristövastaava valvoo ympäristöarvojen toteutumista yhdistyksen toiminnassa ja hankinnoissa.

Tuutorvastaava: Nelli Järvelä

Tuutorvastaavan päätehtävä on organisoida Patinan tuutorointi. Eli vastuulla on fuksisyksyn ja orientaatioviikon järjestäminen. Fuksien tukeminen jatkuu koko syksyn, jonka jälkeen on kerättävä palaute. Ennen syksyä, tehtäviin kuuluu muun muassa tuutorhaun ja -valinnan tekeminen yhteistyössä hallituksen kanssa sekä Fuksin ABC -lehden kokoaminen.

KV-vastaava: Sonja Kalliomäki

Tehtäviin kuuluu kansainvälisyydestä, ulkomailla opiskelusta ja vaihto-ohjelmista tiedottaminen esimerkiksi vaihtoinfon järjestämisen kautta. Lisäksi vastaava aktivoi ulkomaalaiset opiskelijat mukaan Patinan toimintaan. Tämä tapahtuu osallistumalla kansainväliseen tuutorointiin muun muassa rekrytoimalla muut KV-tuutorit.

Työelämä- ja alumnivastaava: Mikko Majaneva

Tehtäviin kuuluu yhteydenpito Speciaan ja muihin ammattijärjestöihin. Vastaava pyrkii pitämään entisiin, työelämässä oleviin opiskelijoihin yhteyttä ja huolehtii yhdistyksen alumnitoiminnasta muutenkin. Lisäksi vastaava järjestää työelämävierailuja ja työelämätapahtumia, kuten paneeleita jäsenistölle. 

Yritysyhteistyö- ja varainkeruuvastaava: Linda Laakkonen

Vastaa yhdistyksen yritysyhteistyöstä, kilpailuttaa yhdistyksen hankinnat ja hankkii sponsoreita yhdistykselle. Tärkeä tehtävä on haalareiden hankinta. Lisäksi vastaavaa valvoo haalarimerkkitoimintaa ja vastaa muiden yhdistyksen tuotteiden myynnistä.

Historian Lehden päätoimittaja ja HOL-vastaava: Rony Sakkara

Toimittaa Hileen vähintään 2 kertaa vuodessa ja arkistoi sekä lähettää lehdet. Lisätietoa Hileestä löydät arkisto-osasta! Tehtäviin kuuluu yhteydenpito Hybrikseen ja kirjoittamismahdollisuuksista tiedottaminen. HOL-vastaava edustaa Patinaa HOL:n hallituksessa, kehittää toimintaa ja pitää yhteyttä muiden ainejärjestöjen vastaaviin. Lisäksi HOL-seminaarista ja HOL-asioista tiedottaminen kuuluu vastaavan tehtäviin.

Lisäksi Patinassa on lukuisia toimihenkilöitä eli ”toimareita”, jotka auttavat Patinan toiminnan onnistumisessa. Lista löytyy alapuolelta.

Joihinkin toimaripesteihin voi halutessaan päästä kesken hallituskaudenkin mukaan ja toisiin on haut (tuutorit), joista ilmoitetaan niiden alkaessa! Jos toimintaan liittyminen kiinnostaa, tule kokoukseen paikan päälle tai laita hallituslaiselle sähköpostia.

Toimarit 2020

 • Emeritus PJ (Matti Sammalkangas)
 • HOL-varavastaava (Tapio Aropaltio)
 • Ekskursiotoimari (Juho Aarikka)
 • Nettisivutoimari (Mikko Majaneva)
 • Tuutorit (6)
 • Kansainväliset (KV-) tuutorit
 • Tapahtumatoimarit
 • Alkoholiton ja kulttuuritoimari
 • Urheilutoimari
 • Varainkeruutoimari
 • Haalarimerkkitoimarit
 • Graafikot
 • HILE toimari/taittaja

Vuoden 2020 tuutorit ovat valittu! Tuutoreiksi valikoituivat tällä kertaa: Atte Tikkanen, Verneri Vesalainen, Suvi Lehtonen, Kreetta Moisio, Roope Repo ja Mirja Paajanen.