Kyselyjen tulokset ja palautteet

Patina ry:n hallitus pyrkii olemaan mahdollisimman avoin jäsenistön antaman palautteen ja esitettyjen toiveiden kanssa. Tämän vuoksi eri sektorien tekemien kyselyjen yhteenvedot julkaistaan jäsenistön nähtäväksi. Lisäksi kaikki saadut palautteet käsitellään hallituksen kokouksissa ja mahdolliset hallituksen vastaukset tai pohdinnat julkaistaan jäsenistön nähtäville.

Kyselytulokset ja palautteet on siirretty Tuni Groups- palveluun yksityisyydensuojan vuoksi. Palvelussa vain korkeakouluyhteisön jäsenet pääsevät tarkastelemaan tiedostoja.

Linkki kyselytuloksiin ja palautteisiin vuodelta 2022.

Linkki kyselytuloksiin ja palautteisiin vuodelta 2021.

Linkki kyselytuloksiin ja palautteisiin vuodelta 2020.