Kyselyjen tulokset ja palautteet

Patina ry:n hallitus pyrkii olemaan mahdollisimman avoin jäsenistön antaman palautteen ja esitettyjen toiveiden kanssa. Siksi tästä lähtien eri sektorien tekemien kyselyjen yhteenvedot julkaistaan nettisivuille jäsenistön nähtäväksi. Lisäksi kaikki palautteet käsitellään kokouksissa ja hallituksen vastaukset sekä pohdinnat julkaistaan tänne.