Kyselyjen tulokset ja palautteet

Patina ry:n hallitus pyrkii olemaan mahdollisimman avoin jäsenistön antaman palautteen ja esitettyjen toiveiden kanssa. Siksi tästä lähtien eri sektorien tekemien kyselyjen yhteenvedot julkaistaan jäsenistön nähtäväksi. Lisäksi kaikki palautteet käsitellään kokouksissa ja hallituksen vastaukset sekä pohdinnat julkaistaan.

Kyselytulokset ja palautteet on siirretty Tuni Groups- palveluun yksityisyydensuojan vuoksi. Palvelussa vain korkeakouluyhteisön jäsenet pääsevät tarkastelemaan tiedostoja.

Linkki kyselytuloksiin ja palautteisiin vuodelta 2021.

Linkki kyselytuloksiin ja palautteisiin vuodelta 2020.