Patinan häirintälomake

Tämän lomakkeen tarkoitus on viedä häirintä- ja kiusaamistapaukset eteenpäin Patinan kautta. (Alapuolelta löytyy TREY:n tiedot). Kuvaile alla olevaan viestikenttään, mitä on tapahtunut. Lomakkeet käsittelee luottamuksellisesti Patina ry:n sosiaalipoliittinen vastaava, jonka sähköpostiin lomakkeet saapuvat. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan sosiaalipoliittiseen vastaavaan kasvotusten tai sähköpostin välityksellä: kia.kotilainen@tuni.fi. Voit myös lähettää alla olevan lomakkeen anonyyminä, jos haluat pysyä nimettömänä. Jos haluat asian käsittelyä, on nimi kannattavaa mainita.
Kuitenkin, jos tilanteesi niin vaatii voit ottaa yhteyttä myös muuhun hallituslaiseen kasvotusten tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@tuni.fi). Hallituslainen aloittaa myös asianmukaiset jatkotoimenpiteet niin toivoessasi.

Mitä häirintälomakkeen jälkeen tapahtuu?

Kaikki saadut ilmoitukset tuodaan hallituksen tietoon ilmoittajan anonymiteettiä kunnioittaen. Jos olet toivonut tapahtuneen laajempaa käsittelyä, Patina ry:n sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo aloittaa seuraavanlaiset toimenpiteet:
– Sopo ilmoittaa seuraavassa hallituksen kokouksessa ilmoituksen saapumisesta. Hallituksen luvalla sopo aloittaa kokoamaan sopotoimikuntaa, joka käsittelee tapauksen luottamuksellisesti.
– Toimikunta kootaan tapauskohtaisesti ja se toimii hallituksen alaisuudessa. Toimikunta koostuu vähintään kahdesta (2) hallituslaisesta tai eturistiriidan vaatiessa muusta yhdistyksen jäsenestä. Toimikunnan perustaminen pohjautuu yhdistyksen sääntöjen kohtaan: ”Hallitus voi asettaa toimikuntia, jotka toimivat sen apuna tai valvonnan alaisena, hoitamaan jotakin erityistä yhdistyksen asiaa (4§ Hallitus)”.
– Toimikunta käsittelee tapauksen asianomaisen toivomalla tavalla harkintaa käyttäen. Toimikunta ei esimerkiksi ota yhteyttä TREY:hyn ilman asianomaisen suostumusta tai halua.
– Toimikunnan ulkopuolisille henkilöille ei edes hallitukselle kerrota tapauksen yksityiskohtia, mutta toimikunta laatii käsittelyn jälkeen kirjallisen selvityksen. Selvityksen sisällöstä konsultoidaan tapauksen osapuolia. Selvitys esitetään hallituksen kokouksessa ja siitä laitetaan merkintä kokouksen pöytäkirjaan.

Syyskokouksessa 17.11.2021 on hyväksytty laajempi selonteko siitä, mitä ovat häirintä- ja kiusaamistapauksia ja miten niiden kanssa kuuluu toimia. Tästä pääset tarkastelemaan toimintaohjeita tarkemmin:

TREY:n apu häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen

Häirintä- ja kiusaamistapauksista huolehtii myös TREY: https://trey.fi/edunvalvonta/sosiaalipolitiikka/apua-hairintaan-syrjintaan-ja-kiusaamiseen

TREYllä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä (mies ja nainen), jotka neuvovat ja tukevat häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä silloinkin, kun on epävarma tilanteestaan tai haluaisi vain keskustella mahdollista tavoista puuttua häirintään. Tarvittaessa häirintäyhdyshenkilö ohjaa lisäavun piiriin. Käydyt keskustelut ovat täysin luottamuksellisia ja yhdyshenkilöt toimivat opiskelijan ehdoilla. Voit olla yhteyksissä sähköpostitse molempiin henkilöihin (hairinta(at)trey.fi) tai jompaan kumpaan:

Häirintänainen:
Laura Kaipia

hairintanainen(at)trey.fi

040 713 0074

Häirintämies:
Yeti Kakko

hairintamies(at).trey.fi

040 713 0079

Lisäksi TREY:llä on oma häirintälomake, jonka avulla voi ilmoittaa häirinnästä anonyymisti! Allaoleva linkki avaa lomakkeen:
https://form.jotformeu.com/92393138316358