Patinan säännöt

Kaikessa ainejärjestön toiminnassa noudatetaan alla olevia yhdistyksen sääntöjä.
Säännöt on viimeksi tarkistettu ja päivitetty vuonna 2021.