Yleinen

Patina ry:n hallituksen kannanotto sosiaalisessa mediassa käytyyn keskusteluun yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta

Iltaa kaikki patinistit,

Sosiaalisessa mediassa on viimeisen viikon aikana käyty paljon keskustelua opiskelijakulttuurissa vallitsevasta naisvihasta, syrjinnästä, häirinnästä ja muusta epäasiallisesta käytöksestä. Käyty keskustelu on laittanut myös Patinan hallituksen pohtimaan omaa toimintaamme ja reflektoimaan kriittisesti omia toimintamallejamme. Näistä konkreettisimmat kohteet ja toimet näkyvät mm. sitsikulttuurissamme.  

Patinalla on vahva sitsikulttuuri ja haluamme pitää sen elävänä kehittäen sitä jatkuvasti. Sitsikulttuurimme on ollut kehityksen alla jo aikaisemminkin, esimerkiksi laulukirjojen osalta. Laulukirjamme uusittiin vuonna 2017, jolloin sieltä karsittiin monia epäsopivana pidettäviä lauluja. Yksi konkreettinen tilanne kävi, kun Patina järjesti vuonna 2018 Historian opiskelijoiden liiton syysseminaarin ohessa sitsit, joissa tapahtuneesta epäasiallisesta käytöksestä sai sen aikainen hallituksemme palautetta. Palautteeseen suhtauduttiin vakavasti ja se käsiteltiin niin että kritiikkiin reagoitiin ja teimme tarpeellisia toimenpiteitä. Pyrimme myös jatkossa takaamaan turvallisen tilan periaatteet sitseillä emmekä hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tapahtumissamme. Pyrimme jatkossa ennaltaehkäisemään häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä nimeämällä selkeämmin ja paremmin häirintäyhteyshenkilöitä tapahtumiimme, myös sitseille. 

Patina ry:n hallitus haluaa muistuttaa, että Patina on aina sitoutunut noudattamaan turvallisen tilan periaatteita ja ainejärjestössämme on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle ja seksuaaliselle ahdistelulle. Sama koskee myös rasismia sekä homo- ja transfobiaa että ikään, uskonnolliseen vakaumukseen tai poliittiseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää. Haluamme taata kaikille turvallisen opiskelijakokemuksen eikä edellä mainittu käytös ole millään tavalla hyväksyttävää.  

Patinalla on nettisivuillaan häirintälomake ja yleinen palautelomake, joiden kautta voi ilmoittaa nimettömänä, mikäli on itse kokenut tai todistanut häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Ainejärjestömme on myös aloittanut tänä vuonna häirintäyhteyshenkilötoiminnan ja hallituksemme tulee kehittämään toimintaa paremmaksi jatkossa. Tämän lisäksi myös TREY:llä on kaksi omaa häirintäyhteyshenkilöä, joiden yhteystiedot löytyvät myös Patinan nettisivuilta. Huomioithan, että kumpikaan, Patina tai TREY, ei ryhdy toimenpiteisiin ilman yhteydenottajan lupaa, joten toivomme, että ilmoitatte kohtaamastanne epäasiallisesta kohtelusta matalalla kynnyksellä. Vuosittain toteutamme myös fukseillemme palautekyselyn kuluneesta vuodesta ja toivomme, että näissä tuodaan esille myös, mikäli uudet opiskelijat ovat kokeneet yliopistolla tai järjestämissämme tapahtumissa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. 

Näiden jo tapahtuneiden toimenpiteiden lisäksi on hallituksessa aloitettu yhdenvertaisuussuunnitelman muotoileminen ja toteutus. Työ jatkuu ensi vuoden hallituksessa ja tavoitteena on saada Patina ry:lle oma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takaava suunnitelma, joka antaa selkeämmät ohjenuorat sosiaalipoliittiselle sektorille. Tiedostamme myös tarpeen kehittää toimintamalli häirintätapausten käsittelyyn. Olemme pieni ainejärjestö ja kiusaamistapausten käsittely on meille suhteellisen uusi asia. Erilaisia käytäntöjä on kokeiltu tämän toimintakauden aikana, mutta pyrimme luomaan tähänkin selkeät ohjenuorat, jotka julkaistaan valmistuttua nettisivuillemme. Tarkoituksena on selkeyttää käytäntöjämme ja madaltaa kynnystä konkreettisten toimenpiteiden tekemiseen. 

Terveisin,
Patina ry:n hallitus